Kjøpsvilkår

ODEON Kino firmabilletter

ODEON Kino firmabilletter leveres i form av en 11-sifret verdikode og gjelder i bytte mot en ordinær kinobillett på alle ODEON Kinos avdelinger. Verdikoden er gyldig i ett år fra innkjøpsdato. Verdikoden kan bare brukes innen gyldighetsdato. Etter dato er koden å anse som brukt og kan ikke løses inn, forlenges, reaktiveres eller returneres. Mottaker av verdikoden kan kjøpe billetter med koden på. Mottaker av firmabilletten kan ikke gjennomføre kjøp uten å angi gyldig kode. ODEON Kino har ingen opplysninger om kunden og ved manglende kode vil kunden måtte henvende seg til firmaet som har kjøpt firmabillettene. En verdikode kan kun brukes én gang.

 

Kjøp av ODEON Kino firmabilletter

Verdikodene selges kun til firmakunder, minimum 20 stk pr. kjøp. 

Kjøp distribueres kun via den digitale firmabillettportalen eller ved å kontakte [email protected]. En firmabillett gir opptil 40 % rabatt sammenlignet med å kjøpe en ordinær billett. For hver verdikode som distribueres gjennom portalen via SMS eller e-post kommer det en avgift på 4 kr (eks. mva.) Det er ikke mulig å endre eller avbestille kjøpet når det er godkjent av ODEON Kino AS.

 

Inklusive i avgiften for digitale firmabilletter er:

Egen brukerkonto for kjøp og administrasjon av utsendelse, egne hilsener i forbindelse med utsendelser.

SMS-utsendelse av dine verdikoder.

E-postutsendelser av dine verdikoder.

Funksjon for å administrere utsendelse av verdikoder, både i større antall og til enkeltstående mottakere.

Egen hilsen og logo til e-post utsendelser.

Egen hilsen og brukernavn i SMS utsendelse.

Ved kjøp av verdikoder for egen distribusjon tilkommer en engangsavgift pr. bestilling på 250 kr (eks. mva.) for leveranse filen. Dette angis ved bestilling og inngår i totalsum. Det det er ikke mulig å endre eller avbestille kjøpet når det er godkjent av ODEON Kino AS.

Ved kjøp av fysiske firmabilletter tilkommer en fraktkostnad på 75 kr (eks. mva.)

 

Kunde og leveranseinformasjon

Firmakunden er ansvarlig for at den informasjonen som legges inn er korrekt og ODEON Kino har ingen mulighet til å kontrollere dette. Skjer det endringer etter registreringen av kundeforholdet er firmakunden ansvarlig for å informere ODEON Kino pr. e-post.

 

Fakturavilkår

ODEON Kino firmabilletter selges kun med faktura til registrerte firma etter gjennomført kredittsjekk. Betalingsvilkår er 14 dager. Ved enkelte bestillinger kan ODEON Kino kreve full betaling på forskudd. 

 

Leveringstid

ODEON Kino digitale firmabilletter er tilgjengelige for utsendelse senest første virkedag etter helg/helligdag etter registrert kjøp på nettsiden om ikke annen informasjon er gitt.

Fysiske firmabilletter leveres i løpet av 5-14 dager etter bestilling.

 

Brukeropplysninger

Et firma kan ha flere brukere koblet til sin konto. Tilgang til portalen kan kun gjøres av personer som har kjøpsmyndighet og som har mottatt innlogging via e-post fra ODEON Kino kundeservice. Det er ikke tillatt å logge inn på portalen med en annen brukers brukernavn.

Ta kontakt med ODEON Kino firmabillett på [email protected] for å opprette bruker.

 

Distribusjonsregler ODEON Kino digitale firmabilletter

Ved opplasting av mobiltelefonnummer vil det kontrolleres at de er korrekte. Ved uklarheter anbefaler vi retting ved at feilaktige nummer tas bort og ny opplasting skjer. ODEON Kino lagrer informasjon som lastes opp av en firmakunde, for alle utsendelser. Vi tar ikke ansvar for leveranseproblemer som kan oppstå pga. mottakerens innstillinger eller feil i nummer/adresse. 

Ved bruk av tjenestene på portalen anser ODEON Kino å ha gjennomført distribusjonen hvis: 

SMS er levert til teleoperatøren for aktuelt telefonnummer.

E-post er levert til korrekt epostserver for den aktuelle adressen.

ODEON Kino er ikke ansvarlig hvis:

SMS-mottaker ikke har fått SMS, til tross for at det er sendt til riktig nr. (f.eks. feil telefonnummer, feil hos operatør, feil på mottakerens abonnement).

E-postmottaker ikke har fått sin e-post, til tross for at den er levert til rett e-postserver (f.eks. feil i adressen, feil i mottakers e-postserver eller meldingen er blokkert av spamfiler/brannvegg).  

 

SMS

Ved utsendelse på SMS har kunden mulighet til å legge til en hilsen på inntil 70 tegn.

Øvrig informasjon som sendes til brukeren er informasjon fra ODEON Kino i form av en link som mottaker kan klikke på for informasjon om kjøp av kinobilletter, hvor koden gjelder etc. Firmakunden skal angi en avsender på opptil 10 tegn. ODEON Kino anbefaler at man bruker firmanavn eller del av det så mottakeren vet hvem avsender er, da ODEON Kino ikke kan hjelpe mottaker ved uklarheter. 

 

E-post

Ved utsendelse av e-post har firmakunden mulighet til å skrive en hilsen på 500 tegn samt legge med logo eller bilde i utsendelsen. Avsender vil være [email protected] for å unngå at mailen går i spamfilter. Firmanavn er de opptil 10 tegn man selv angir i kontoopplysningene.

 

Egen distribusjon

Det finnes mulighet for å få verdikoden som tekstfil for distribusjon i egen løsning. Det er da viktig at riktig informasjon følger verdikoden ved utsendelse, så kontakt ODEON Kino firmabilletter for å kontrollere at riktig informasjon følger utsendelsen. Om ODEON Kino ikke er kontaktet kan vi ikke ta ansvar for kundenes eventuelle spørsmål og vil henvise til selskapet som sender ut kodene. Denne tekst skal være tilgjengelig for mottager uansett distribusjonsmåte, og de to første radene skal alltid synes sammen med verdikoden:

 

ODEON Kino verdikode gjelder i bytte mot en ordinær kinobillett på ODEON Kino. Gyldig t.o.m. 20xx-xx-xx. Verdikoden kan kun løses inn på ODEON Kino, se aktuelle byer samt brukerinformasjon på ODEONkino.no.

 

Firmaet som kjøper verdikodene er ansvarlig overfor sluttbruker for problemer som oppstår i sammenheng med videredistribusjon av kinobilletter/verdikode. 
Firmakunden skal ved egen distribusjon av verdikoder sende ut maks. to unike verdikoder pr. mottaker. Hvis flere kunder får samme verdikode er firmakunden selv ansvarlig for eventuelle krav fra mottaker. Firmakundene skal ved videredistribusjon av verdikoder tydelig informere mottaker om verdikodens gyldighetstid. Distribuer koden i god tid, så mottaker får tid til å bruke koden. Firmakunden skal oppbevare ikke-distribuerte verdikoder adskilt fra de distribuerte til de er fullstendig betalt.

 

Returrett

Det er ingen returrett eller refusjon på ODEON Kino firmabilletter. Brukt verdikode kan ikke løses inn, forlenges, reaktiveres eller returneres. Videresalg av firmabilletter er ikke tillatt. Verdikoden kan innløses på alle ODEON-kinoer i Norge.

Les mer om allmenne kjøpsvilkår gjeldende billettkjøp her.